Konsultation

HÄLSOKONSULTATION


En hälsokonsultation är starten på din resa mot bättre hälsa. Den ger dig vägledning som baseras på fakta om din kropp.


Utan djupare kunskap om vad som pågår i kroppen och hur man tolkar den, blir resan mot bättre hälsa ofta onödigt lång, krokig och dyr. Kroppens signaler kan vara vaga och svåra att tolka. Det kan också vara svårt att prioritera åtgärder och lätt att gå vilse i djungeln av örter, preparat och metoder som är möjliga att använda. 


Jag kan hjälpa dig att navigera effektivare mot ditt hälsomål. Med hjälp av flera olika undersökningsmetoder får jag fram information om vad som pågår i din kropp. Med hänsyn till din hälsobakgrund och nuvarande situation tar jag fram ett behandlingsförslag som kan inkludera örter och eventuellt andra tillskott, behandlingar, andra relevanta tester, kostjusteringar och egenvård. Vi träffas sedan med lämpliga intervaller för återkoppling, kontroll av hur kroppen svarar på behandlingen och uppdatering av behandlingsplanen.

UNDERSÖKNINGS- OCH ANALYSMETODER


I konsultationen ingår en noggrann undersökning. Olika verktyg berättar olika saker om vad som sker i kroppen.

Sedan vägs informationen ihop med din redogörelse om dina symtom, din tidigare hälsa och livsstil. 

Andra enkla undersökningar som ofta ingår i konsultationen är t ex blodtrycksmätning, mätning av blodets syremättnad, urinanalys, tungmetallanalys, zinkbristindikation och jodbristindikation.


Mönstret av olika större och mindre symtom genom livet kan ge viktiga ledtrådar till vad till dina aktuella besvär beror på. Därför får du redogöra för din hälsobakgrund och berätta om din livsstil, dvs kost, motionsvanor, stressnivå m m.


Att titta på blodet i mikroskop kan ge indikationer på t ex inflammation, näringbrister, infektion, immunförsvarets kondition, matsmältningsproblem, nedsatt funktion i lever, mjälte och tarm samt dålig avgiftningsförmåga.

Vid behov kan du, utöver grundundersök-ningarna, även göra t ex en hårmineralanalys för att ta reda på mer om mineralobalanser eller tungmetaller, matintoleranstest för att hitta livsmedel du inte tål samt andra tester som kan indikera specifika näringsbrister eller obalanser. Dessa tester kan köpas även utan hälsokonsultation, dock ingår alltid en timmes rådgivning i hårmineralanalysen och matintoleranstestet.

En frekvensmätning kan liknas vid ett ekolod. Maskinen skickar ut en signal i kroppen och lyssnar på ekot för att bedöma om organ och celler fungerar optimalt och om näringsbrister eller andra störningar finns.